กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อ พลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล