กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เพศวิถีในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: บทบาทของพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล