กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เพศวิถีในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: บทบาทของพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF