กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะ ด้านการบริหารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล