กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ: บทบาทพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล