กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล