กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายการฟื้นฟูสภาพและประสบการณ์การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล