กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล