กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ระหว่างการออกกำลังกายแบบชี่กงและการออกกำลังกายแบบท่าฤๅษีดัดตน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล