กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล