กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิส กับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืน ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล