กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสำคัญของเรื่องการเดินทางไปเอมมาอูสในพระกิตติคุณลูกา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล