กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันตก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล