กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบลายพิมพ์ปากในการระบุเพศ : กรณีศึกษาประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล