กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมทางการแพทย์ของสยามใน คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔-๑๖: วิเคราะห์ผ่านโรคห่าและไข้ทรพิษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล