กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตีความพระธรรมสุภาษิตของชาวยิว "ซาอูลเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ" ตามแนววิพากษ์ประวัติศาสตร์สายเฉลยธรรมบัญญัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล