กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบเธรด (Threaded) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล