กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างคุณค่าของสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารองค์กรตามหลัก AIDA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล