กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบอัตโนมัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล