กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่ง ในคนที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลแบบ LOWER-CROSSED SYNDROME TYPE B Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล