กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อการประเมินในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล