กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล