กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์: ปัจจัยสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล