กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การช่วยชีวิตผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นภายนอกโรงพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF