กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF