กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล