กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัม โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล