กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัม โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF