กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนไทยทรงดำประยุกต์ต่อ คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล