กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาด้วยเทคนิค Prolonged passive stretching ตามด้วยเทคนิค Repeated Contractions ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภท Spastic diplegia ที่มีรูปแบบการเดิน Crouch gait ร่วมกับ Apparent equinus Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล