กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบริโภคเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล