กลับไปที่รายละเอียดของบทความ IgG4-Related Disease ของท่อไตส่วนต้นด้านขวาในผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี: รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล