กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบฉุกเฉินระหว่างการใช้และไม่ใช้เครื่องถ่างหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล