กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล