กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6 เดือน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล