กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดคอจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็งระหว่างวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับ การบริหารคอแบบจำเพาะเจาะจงและวิธีกายภาพบำบัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล