กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระยะเวลาหนีบหลอดเลือดเอออร์ตากับการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล