กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล