กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแตกต่างของการประเมินขนาดของพื้นที่ผิวไหม้ ระหว่างโรงพยาบาลแรกรับกับโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล