กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะแทรกซ้อนหลังการปิดกะโหลกศีรษะระหว่างการปิดด้วยกะโหลกศีรษะผู้ป่วย และกะโหลกศีรษะเทียมในผู้ป่วยกะโหลกศีรษะแหว่งหลังการผ่าตัด เอากะโหลกศีรษะออกจากอุบัติเหตุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล