กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อาการทางคลินิกและผลความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Group A Streptococcus ในเด็กที่มาด้วยไข้และเจ็บคอในโรงพยาบาลตติยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล