กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Conventional Pap Smear ที่ยืนยันเป็น LSL/HPV Change กับผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล