กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล