กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของโรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบและโรคเนื้อเยื่อรอบราก ฟันเทียมอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล