กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังได้รับรังสีรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล