กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้เส้นฟอกเลือดชนิด Brachial-Basilic Transposition Arteriovenous Fistula และเส้นฟอกเลือดชนิด Prosthetic Upper Arm Arteriovenous Graft ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล