กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ด้วยการใช้รูปแบบ การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล