กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด แผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นทะลุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล