กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและ วิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล