กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากฟันเทียม: รายงานผู้ป่วยหลังติดตามผลการรักษา 8 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล