กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมการทำนายการได้รับแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย กรณีศึกษาฟลูออไรด์จากการบริโภคน้ำประปา: Prediction of Microelement Intake: A Case Study of Fluoride from Tap Water Consumption Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล