กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบำบัดผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไปด้วยโปรแกรมแก้ปัญหา The Effect of A Problem-Solving Program Therapy On Patients With Generalized Anxiety Disorder Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล